Regulament

FOTOMARATON’18 – REGULAMENTUL CONCURSULUI DE FOTOGRAFIE

Institutul Francez Iași (denumit in continuare « ORGANIZATOR ») organizează, sâmbătă 13 octombrie 2018, a 14a ediție a concursului de fotografie FOTOMARATON.

ARTICOLUL 1 : obiectul și prezentarea concursului

FOTOMARATON’18 este un concurs de fotografie care are ca scop promovarea orașului Iași, odată cu identificarea și promovarea artiștilor fotografi care realizează imagini cu impact comunicațional. Concursul se desfășoară în ziua de 13 octombrie, de la 10:00 la 14:00. În acest interval de timp participanții trebuie să realizeze 4 fotografii pentru cele 4 teme impuse, câte o fotografie la fiecare temă.

Cele mai bune fotografii ale concursului vor fi premiate de către un juriu format din profesioniști din domeniu și reprezentanți din Institutul Francez Iași. Juriul și Organizatorul selectează cele mai bune fotografii în vederea realizării unei expoziții la Institutul Francez Iași.

ARTICOLUL 2 : principiile concursului

FOTOMARATON’18 este deschis tuturor celor care folosesc un aparat foto digital. Fiecare participant dispune de 4 ore atestate  prin metadata fișierului de imagine pentru a realiza cele 4 fotografii corespunzătoare celor 4 teme impuse, în ordinea de intrare a temelor  în concurs.

Se acceptă doar o singură fotografie la o temă și trebuie respectată ordinea temelor din concurs așa cum este anunțată. Temele vor fi comunicate deschiderea concursului, nominal și numerotate în ordinea în care vor fi lucrate.

Fiecare participant se angajează să realizeze personal toate fotografiile pe parcursul manifestării. Participarea la concurs implică respectarea necondiționată de către fiecare participant a termenilor și condițiilor prezentului regulament, în caz contrar fiind pasibili de  descalificare.

ARTICOLUL 3 : înscrierea

Inscrierile sunt nominale. Persoanele care nu au împlinit 14 ani și doresc să participe la concurs au obligația să fie însoțite de un adult care va completa și semna formularul de înscriere și se va legitima cu actul său de identitate. Organizatorul își declină  orice responsabilitate juridică cu privire la securitatea minorilor pe durata zilei de concurs, aceasta revenind adultului care îl va însoți pe toata durata competiției.

Înscrierile la Fotomaraton se vor desfășura în perioada 30 septembrie – 12 octombrie 2018 prin pagina de  Inscrieri a site-ului fotomaraton.institutfrancais.ro

Adresa de corespondenta pentru inscrieri este fotomaraton@institutfrancais.ro

Fiecare participant va primi un mesaj de confirmare care va conține numărul său de identificare din concurs.

Închiderea înscrierilor va avea loc pe 12 octombrie 2018 la ora 18 :00.

Sâmbătă 13 octombrie 2018, participanții se vor prezenta la Institutul Francez Iași (26, Bulevardul Carol I) în intervalul orar 08:30 – 10:00, având  la ei cartea de identitate și numărul din concurs. De asemenea vor deține echipamentul foto personal : aparatul digital cu card de memorie formatat pentru concurs (vezi ARTICOLUL 5).

Organizatorul va înmâna fiecărui participant temele din concurs și legitimația sa de concurent pe care se obligă s-o prezinte vizată în momentul întoarcerii din cursa foto în momentul transferului fotografiilor către Organizator.

ARTICOLUL 4 : desfășurarea concursului

Startul competiției va fi dat la Institutul Francez Iași, la ora  10:00.

În intervalul 14 :00 – 16 :00 participanții vor reveni din cursa foto cu aparatele și respectiv cardurile de memorie cu fotografiile din concurs pentru a transfera în vederea jurizării cele patru fotografii prezentate în ordinea anunțată a temelor din concurs. 

ARTICOLUL 5 : specificații tehnice

Concurenții se vor prezenta la Institutul Francez Iași sâmbătă 13 octombrie 2018 între 08:30 și 10:00 având cartea de identitate proprie și aparatul foto personal echipat cu cardul de memorie formatat pentru concurs, fără nici o imagine înregistrată, aparatul fiind reglat să indice data și ora în timp real (cu atenție să nu apară în cadrul vizibil al fotografiei).

Concurenții au obligația să seteze din meniul aparatului foto calitatea cea mai bună a imaginii în vederea tirajului pe hârtie foto pentru expoziția concursului (încât să rezulte un JPG final cu dimensiunea de minim 1600 pixeli latura mare și rezoluția de minim 300 dpi).

Fotografiile vor fi transferate obligatoriu organizatorului în ordinea anunțată a temelor din concurs, câte o singură fotografie pentru fiecare temă. Nu vor purta nici o semnătură digitală.

Transferul fotografiilor prin copiere de pe cardul de concurs se va face la Institutul Francez Iași în intervalul orar 14:00-16:00. Fotografiile vor fi copiate în dosarul digital corespunzător numărului din concurs al fiecărului participant.

Pentru ușurința transferului fotografiilor de către Organizator concurenții sunt invitați să-și aducă atât cablul personal de transfer de date cât și cititorul de carduri compatibil cu echipamentul foto folosit.

ARTICOLUL 6 : răspunderea părților, a participanților și Organizatorului

Participanții vor avea grijă să obțină acordul persoanelor fotografiate pentru a fi respectat dreptul la propria imagine.

De asemenea Organizatorul își declină orice implicare privind parcursul efectuat și riscurile la care se expun voluntar sau involuntar participanții, și nu poate fi făcut responsabil de acte independente de voința sa,  apărute în organizarea și derularea Fotomaratonului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a anula concursul FOTOMARATON’18 în caz de forță majoră. Organizatorul își declină orice responsabilitate juridică în caz de incident sau accident survenit în desfășurarea parcursului FOTOMARATON’18.

ARTICOLUL 7 : realizarea și proiectarea unui material video

Organizatorul informează participanții că există posibilitatea să fie filmați în desfășurarea celor 4 ore de concurs în vederea realizării unui produs digital multimedia despre FOTOMARATON’18. Acest produs are drept de difuzare de către Organizator și partenerii concursului foto în scopul promovării evenimentului.Prin înscrierea la concursul FOTOMARATON’18 fiecare participant își exprimă acordul ca imaginea sa fie înregistrată și folosită în scopul promovării concursului.

ARTICOLUL 8 : deliberarea juriului, desemnarea câștigătorilor

Juriul FOTOMARATON’18 este compus din 5 profesioniși ai fotografiei și artelor vizuale. Își stabilește criteriile de jurizare în acord cu principiile concursului și desemnează câștigătorii. Fotografiile supuse aprecierii juriului nu vor purta numele autorilor acestora. Doar participanții care au realizat fotografic toate temele din concurs vor intra în competiția pentru Marele premiu.

Concursul cuprinde două categorii : 1 categorie pentru paticipanții cu vârsta sub 14 ani și 1 categorie pentru paticipanții peste 14 ani.

La ambele categorii juriul va nota fiecare fotografie. La fiecare temă și respectiv categorie va fi premiată câte o fotografie (punctajul maxim). De asemeni se va acorda un mare premiu pentru realizarea fotografică integrală a celor 4 teme din concurs.

Juriul va avea la dispoziție o lună de zile începând cu 20/10/2018 pentru a atribui notele fotografiilor din concurs. Rezultatele vor fi anunțate pe 6 decembrie 2018, la Institutul Francez Iași. Cu această ocazie se organizează și expoziția fotografiilor premiate. De asemenea vor fi expuse și dintre fotografiile nepremiate dar distinse cu mențiuni de către juriu (cel mai apropiat punctaj de premiu).

ARTICOLUL 9 : condiții de utilizare a fotografiilor

Fiecare participant deține proprietatea intelectuală asupra fotografiilor realizate în  FOTOMARATON’18, conform legislației în vigoare. În același timp cedează Organizatorului și partenerilor aferenți Concursului utilizarea imaginilor în vederea promovării concursului și activităților sale, pe orice suport de comunicare (publicații, expoziție, site Internet, DVD…). Fotografiile vor fi utilizate de către Organizator și partenerii săi cu menționarea numelui autorului, fiind declarate fără valoare comercială în contextul Concursului: autorul nu va fi remunerat de catre Organizator pentru drepturi de autor aferente fotografiilor din concurs.

Participanții cedează Organizatorului dreptul de utilizare a imaginii lor ca persoană pentru promovarea și mediatizarea concursului de fotografie.

Decernarea premiilor și expoziția de fotografie vor reda numele și prenumele autorilor precum și titlul temei realizate.

După decernarea premiilor, fotografiile premiate vor fi publicate în medii electronice, pe stie-ul concursului, precum si pe site-ul și pagina Facebook a Institutului Francez Iași și partenerilor săi.

Site-ul concursului: fotomaraton.institutfrancais.ro